V časoch zvyšujúceho sa konkurenčného tlaku je logické investovať do znalostí a kompetencií vašich zamestnancov. Koniec koncov, nielen stroj by mal pracovať produktívne, ale takisto aj tí, ktorí ho programujú, prevádzkujú a udržiavajú.

V Akadémii Messer Cutting Systems v Groß-Umstadte sa technické znalosti odovzdávajú efektívne a prakticky. Kombinácia metód a médií vám a vašim zamestnancom umožní zažiť praktický tréning a tak vám umožní získať optimálny výkon zo zariadení, vybavenia a softvéru. A ak nemôžete prísť k nám, potom vás budeme v prípade potreby trénovať vo vašich priestoroch.

Nestačí len mať kompetencie. Kompetencie a procesy sa musia zdokumentovať a takisto spoločnosti a zamestnanci musia byť certifikovaní, aby spĺňali početné predpisy a normy. Akadémia nielenže pomáha s odbornou prípravou, ale aj s prípravou a realizáciou certifikačných procesov. Kontaktujte nás! Sme veľmi praktická akadémia.

Školenie

  • Obsluhy, aplikačných technikov, obsluhy CAD/CAM
  • Technikov údržby
  • Servisných technikov
  • Pre certifikát DIN EN 1090
  • Konzultantov
  • Trénerov
  • Priamo na mieste

Kontakt