Manipulácia s materiálom vám umožňuje maximalizovať využitie stroja prostredníctvom automatizácie. Riešenia manipulácie sú modulárne a môžu byť nakonfigurované tak, aby vyhovovali vašim individuálnym potrebám.

Rozšírenie systému manipulácie s materiálom pre vás znamená maximálnu účinnosť pri integrácii niekoľkých rezacích strojov.

 • Masívne zvýšenie produktivity vďaka plne automatickej nakladacej jednotke
 • Optimálny tok materiálu - Zníženie prestojov rezacích strojov (takmer 0%)
 • Zjednodušuje výrobný proces. Znižuje vplyv „ľudského faktora“, zvyšuje disciplínu dodávok a bezpečnosť.
 • Podpora celého toku materiálu:
  • Nezávislá práca nakladacej a vykladacej jednotky
  • Spoľahlivá dodávka materiálu pre niekoľko rezacích strojov
 • Modulárny systém umožňuje systém s rastúcou
 • rastúce výrobné požiadavky.
 • Významné zlepšenie bezpečnosti. Automatické vykladanie žacieho stola robí vstup zbytočným. Komplexný bezpečnostný systém a bezpečnostné ploty.

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail

Downloads

Vaše možnosti:

PlasmaFLEX


 • pre plazmové rezacie stroje

LaserFLEX


 • pre laserové rezacie stroje

XXL riešenie


 • pre veľkoformátové listy