OmniWin 2023 je jednoduchý, prehľadný a rýchly softvér na navrhovanie a rozloženie, ktorý sa inteligentne prispôsobí vášmu stroju a vašim potrebám rezania. Preberá všetky rezacie úlohy pre zákazkovú výrobu pomocou CNC tepelných obrábacích strojov.

OmniWin 2023 je efektívny a ekonomický program pre malé výrobné série v strojárenskom a výrobnom odvetví, ako aj pri just-in-time výrobe s variabilným množstvom pri zákazkovom rezaní. Šetríte čas a materiály a pracujete s jednoduchými operáciami. OmniWin 2023 je ideálnym nástrojom pre plánovanie výroby s tepelným rezaním pre rezanie autogénom, plazmou a laserom pomocou CNC strojov.

Ideálny nástroj pre plánovanie výroby

Dielne pre tepelné rezanie musia riešiť množstvo úloh týkajúcich sa prípravy práce pred začatím výroby na stroji. Geometria detailov musí byť navrhnutá alebo prevzatá z výkresov zákazníkov. Následne detaily, ktoré budú vyrobené, musia byť rozložené, aby sa minimalizovalo množstvo použitého materiálu. NC plán rozloženia pre stroje musí zabezpečiť rýchle a efektívne spracovanie s vysokou kvalitou rezu. Pri tom je potrebné využívať všetky technologické možnosti stroja, napr. použitím funkcie True Hole alebo Contour Cut.

 

Dramatické zjednodušenie pracovného procesu

OmniWin kombinuje najvyššiu technickú flexibilitu a rýchle a efektívne spracovanie.  Zároveň sa vaše náklady znížia vďaka tomu, že sa minimalizuje množstvo použitého materiálu.  Integrovaná spolupráca s CAD nástrojmi, import a plánovanie rozloženia vertikálnych a ukosených častí umožňuje výrazné zjednodušenie vašich pracovných postupov.

 

  • Výborný nástroj pre rýchlu prácu
  • Znížte vaše pracovné zaťaženie pomocou ľahkého importu a exportu výkresov a plánov
  • Rozsah funkcií je možné ľahko doplniť možnosťami pre špeciálne aplikácie.
  • Založené na technológii Microsoft SQL Server
  • Mnoho nových funkcií na zlepšenie procesov a zvýšenie produktivity