Rezanie kolmých rezov plazmou

Optimalizované pre vaše požiadavky

Naše výrobky pokrývajú celú oblasť rezania v modernom kovospracujúcom priemysle.

Vertikálne rezanie plazmy je rýchly a lacný proces pre všetky vodivé materiály, ako sú hliník, meď, konštrukčná oceľ a vysokolegované ocele.

V závislosti od materiálu, hrúbky, kvality rezu a rýchlosti rezu nájdete správne riešenia pre vaše úlohy.

Na plazmové rezanie odporúčame rôzne nástroje.

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail