Laserové rezanie

Najlepšia Kvalita, Najvyššia Presnosť

Pri rezaní laserom je prúd sústredený cez otvor dýzy na materiál, zohrieva ho a spôsobuje jeho roztavenie. Rezací plyn, ktorý obvykle prúdi koaxiálne cez dýzu, vypudzuje taveninu.

Existujú tri rôzne metódy laserového rezania:
Počas sublimačného rezania laserový lúč okamžite odparuje materiál (sublimácia). Nízko reakčný (inertný) rezný plyn (napríklad dusík) vytlačí odparený materiál z rezu. Medzi typické materiály patrí drevo a plast. Týmto spôsobom je možné rezať aj tenký kov.

Rezanie plameňom sa vyznačuje tým, že sa materiál pomocou laserového lúča zahrieva na teplotu vznietenia. Ako rezací plyn sa používa kyslík. Materiál horí a oxiduje. Spolu s prídavnou spaľovacou energiou sa oxid topí. Rezací kyslík vytlačí trosku z rezu. Typickým materiálom je nelegovaná oceľ (konštrukčná oceľ).

Počas rezania tavením sa materiál priamo taví laserom. Rovnako ako pri rezaní sublimáciou sa ako rezací plyn používa inertný plyn, obvykle dusík, na vytlačenie taveniny z rezu. Tento proces je typický pre rezanie legovanej ocele (nehrdzavejúcej ocele).

Ponúka:

  • Hrúbka plechu: 0,1 mm až 25 mm
  • Typické: 1 mm až 20 mm

Výhody:

  • Laserový lúč môže byť zaostrený na priemer približne 0,2 mm
  • Veľmi vysoká hustota výkonu (niekoľko MW / cm2)
  • Vysoká až stredná kvalita rezu (drsnosť)
  • Nízky príkon

Vo všetkých procesoch je zárez veľmi malý v porovnaní s inými procesmi tepelnej separácie. Je to kvôli malému zaostreniu laserového lúča. To znamená, že sa topí relatívne málo materiálu. Energia lasera sa využíva veľmi efektívne. Vstup tepla do materiálu je nízky, takže je možné rezať aj malé geometrie.

Rezanie laserom používajte v mnohých oblastiach, najmä tam, kde potrebujete vysokú presnosť geometrie dielca a reznej hrany. Obzvlášť vhodný pre oceľové plechy s hrúbkou materiálu do 20 mm, prípadne do 25 mm. Používajú sa hlavne CO2 a vláknové lasery. Vo väčších rozsahoch hrúbky má laserové rezanie zmysel iba vo výnimočných prípadoch. Tu sú vhodnejšie iné spôsoby rezania (rezanie pomocou kyslíka, plazmového rezania). Laserové rezanie môže byť tiež kombinované s plazmovým rezaním pre ešte väčšiu flexibilitu.

Možnosti

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail

Vhodné stroje

ELEMENT L


vláknový laser na kolmo / úkosy

ELEMENT


vláknový laser na kolmo

PowerBlade®


vláknový laser na kolmo / úkosy