Naše výrobky pokrývajú celú oblasť rezania v modernom kovospracujúcom priemysle. Rezanie kyslíkom je najúspornejším procesom pre priame rezy u nízkolegovaných ocelí.

V závislosti od materiálu, hrúbky, kvality rezu a rýchlosti rezu nájdete správne riešenia pre vaše úlohy. Naše systémy s rôznymi horákmi sa flexibilne prispôsobujú vašim požiadavkám.

Na rezanie kyslíkom odporúčame rôzne nástroje.

Kontakt