Rezanie úkosov autogénom

Pre vysoké nároky

Rezanie zrazením vyžaduje presnú znalosť stroja a procesu rezania. Rohy, brány a výrezy sa musia rezať špeciálnymi cyklami, aby sa dosiahla požadovaná kvalita. Rezanie zrazením kladie vysoké nároky na programovanie. Na dokonalé nastavenie jednotiek na skosenie rezu sú potrebné špeciálne doplnkové funkcie.

V spoločnosti Messer Cutting Systems nájdete množstvo jednotiek na skosenie rezu. Všetko dokonale vhodné pre vaše rezacie aplikácie. Môžete si tiež vybrať medzi manuálnymi alebo automatickými systémami na rezanie šikmých rezov kyslíkom. Automatické systémy bežia úplne autonómne, bez manuálneho nastavenia.

Ponúka:

  • K, V, X, Y sa zrazia
  • Hrúbka materiálu pre skosenie do 80 mm
  • Hrúbka materiálu pre vertikálne rezy do 150 mm
  • Maximálny uhol rezania 60°
  • Nekonečná rotácia jednotky okolo vlastnej osi
  • Interpolácia svahu (zmena za chodu od minima k maximálnemu uhlu počas rezania)
  • Pozitívne a negatívne uhly skosenia možné v jednej časti

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail