MORE PRODUCTIVE, SAFER AND BETTER FOR THE ENVIRONMENT WHEN OXYFUEL CUTTING

16.10.2023

Alternative for Carbon based fuel gas and “leakage finder”

Maximum productivity and precision with safe working and climate protection in oxyfuel technology optimally meshed – Messer Cutting Systems will demonstrate at SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, how this balancing act can be achieved with innovative developments. The focus is on, amongst other things, the safety system S.A.T. (Safety Advanced Technology) and the new, environmentally friendly fuel gas alternative HyCut.

The robust plasma cutting unit Plasma Cutter has earnt an excellent reputation for cutting, gouging, and marking of Steel, Stainless Steel and Aluminium or Copper in plate processing because of its powerful performance and flexibility. With six operating modes, the easily managed Plasma Cutter is outstandingly suitable for economical hand or machine cutting and ensures high productivity in plate processing.

Maximum productivity and economy in plate processing is also promised by the SECATOR 2. This means:  oxyfuel and plasma cutting as well as MIG/MAG welding with only one portable and flexible hand cutting machine. Whether straight cuts, curves, circles, bevels, or strips – the flexible semi-automatic processes of the SECATOR 2 ensure outstanding plate processing results and produce an excellent weld preparation for all applications.

Joachim Pauly, Product Manager Oxyfuel Global at Messer Cutting Systems: “The two portable cutting machines ensure flexibility and productivity in plate processing for the user.”

S.A.T.: So no more fires!

In future the new level of safety for oxyfuel hand cutting torches is called S.A.T. The patented system is quasi a “leakage finder” which protects the working environment from leakage and thus greatly increases the safety of workplaces where hand cutting is carried out: because, the longer the hose, the greater its exposure to damage – whether from flying sparks, sharp edged objects, or other dangers at the workplace. With conventional torch systems such hose leakage usually remains unnoticed as the behaviour of the torch does not alter so the user has no indication of the leak. S.A.T., consisting of the S.A.T. valve and hand cutting torch, solves this problem, in that the flame on the torch is extinguished if the hose is damaged. Additionally the gas supply from the S.A.T. valve is stopped automatically. Setting the flame becomes completely unnecessary with the S.A.T. system. 

“In this way, S.A.T. not only ensures a significant improvement in workplace safety, but also saves time and ensures more operating comfort as the flame no longer needs to be adjusted” adds Joachim Pauly.

New strengths with Hydrogen as fuel gas

Fuel gasses such as Acetylene and Propane are based on Carbon, so there is an acute need, also in cutting technology, for alternatives or for solutions to reduce the CO2 footprint: The solution is HyCut. The system – from gas through to application technology – has been specially developed for the use of Hydrogen as fuel gas and meets modern demands for quality, productivity, and economy in oxyfuel equipment.

Jörg Mosser, CEO Messer Cutting Systems Europa: “Protecting the climate, safe, high performance, economical – on the path to decarbonising the economy, Hydrogen as a fuel gas for oxyfuel equipment can play an important role. The joint development between Messer and Messer Cutting Systems, HyCut is the new high performance and sustainable alternative to conventional oxyfuel equipment technology. Our tests have shown that the use of HyCut gasses significantly reduce emissions of CO2, Nitrogen oxides and dust.

This not only contributes to environmental protection but also improves health protection at the workplace. What is more, our HyCut gasses in combination with our further developed oxyfuel equipment open up measurable cost advantages.”

DOWNLOAD Press Release here as PDF file.

Photo 1: To take the special characteristics of Hydrogen into consideration, special torches and nozzles have been developed. In action: surface heating torch with new heating insert F-H.

Photo 2: If there is a leak, the new S.A.T. safety system stops the gas flow automatically and the flame is extinguished.

Photo 3: The Plasma Cutter – here in combination with the mechanical cutting guide StableCut – ensures high productivity in plate processing.

Photo 4: High flexibility: With the portable hand cutting machine SECATOR 2 oxyfuel and plasma cutting as well as MIG/MAG welding are possible.

Messer Cutting Systems: špičková technológia viac ako 125 rokov

Messer Cutting Systems je globálny poskytovateľ špičkových technológií. Spoločnosť ponúka produkty a služby pre kovopriemysel, ktorý stanovuje štandardy po celom svete. Ako priekopník v priemysle dodáva strojárska spoločnosť kompletné riešenia a strategicky sa zameriava na poradenstvo svojim zákazníkom a na inovácie zamerané na zákazníka. Dôraz je kladený na digitalizáciu procesov a výrobkov. Spoločnosť má viac ako 800 zamestnancov na 5 hlavných miestach s výrobnými závodmi a vo viac ako 50 krajinách.

Sortiment výrobkov zahŕňa systémy na rezanie kyslíkom, plazmou a laserom, od ručne ovládaných strojov po špeciálne stroje na stavbu lodí, ako aj stroje a systémy na zváranie, rezanie, spájkovanie a ohrev kyslíkom. Program dopĺňajú náhradné diely, opravy, modernizácia, údržba a servis, ako aj environmentálna technológia systémov. Vnútorné softvérové ​​riešenia optimalizujú výrobné a obchodné procesy. Sortiment výrobkov dopĺňajú riešenia od technologických partnerov, napríklad v oblasti automatizácie.

Intenzívny dialóg so zákazníkom je na prvom mieste - moderné školiace stredisko toto tvrdenie objasňuje. Po celom svete je Messer Cutting Systems partnerom výberu rezacích systémov a konzultantom pre zákazníkov.