Vyhlásenie o ochrane údajov

Zaviazali sme sa, že zabezpečíme ochranu súkromia návštevníkov nášho webového sídla a našich zákazníkov. Ochrana a bezpečnosť osobných údajov je naším hlavným cieľom.

Z tohto dôvodu spoločnosť Messer Cutting Systems GmbH, zastúpená svojimi akcionármi, so sídlom Otto-Hahn-Straße 2-4, 64823 Groß-Umstadt (telefónne číslo 06078 787 0, e-mail: info@messer-cutting.com; ďalej len „my“ alebo „náš“) a jej závislé subjekty dbajú na prísne dodržiavanie zásad Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a Zákona o ochrane telekomunikačných a telemediálnych údajov (TTDSG). Nasledujúci text obsahuje naše Oznámenie o ochrane údajov a osobách zodpovedných podľa ustanovení čl. 4, ods. 7 nariadenia GDPR, ako aj informácie o spôsobe akým používame vaše osobné údaje, t.j. aké druhy osobných údajov zhromažďujeme a ako ich spracúvame.

Čo sú osobné údaje?

Nariadenie GDPR definuje pojem osobné údaje ako všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Môže to byť napríklad vaše meno, telefónne číslo a dátum narodenia.

Zaznamenávanie údajov

Vo všeobecnosti nemusíte pri používaní nášho webového sídla poskytovať žiadne osobné údaje. Pri každej návšteve nášho webového sídla však webový server automaticky vytvára a uchováva súbory so záznamami prístupu. V týchto súboroch sa ukladajú napríklad tieto údaje:

  • IP adresa vášho počítača (vrátane jej zemepisnej polohy)
  • Adresa webového sídla, ktoré ste navštívili predtým (URL adresa odkazujúceho servera)
  • Dátum a čas prístupu na server, vrátane trvania vašej návštevy na našom webovom sídle
  • Typy a nastavenia prehliadača
  • Operačný systém
  • Stránka, ktorú ste navštívili (názov súboru a URL adresa)
  • Objem prenesených dát
  • Stav prístupu (prenesený súbor a pod.)

Tieto údaje zhromažďujeme len na štatistické účely. Žiadne informácie nebudú poskytnuté tretím stranám, či už na komerčné alebo nekomerčné účely. Tieto údaje tiež principiálne nekombinujeme s inými údajmi z iných zdrojov. Tieto údaje zhromažďujeme a spracúvame za účelom prevádzkovania tohto webového sídla a jeho prispôsobenia záujmom našich používateľov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je naším oprávneným záujmom prevádzkovať a spravovať naše webové sídlo a všetky jeho funkcie a neustále ho optimalizovať.

Údaje zaznamenávané v súboroch so záznamami prístupu sú uchovávané len po určenú dobu a budú automaticky vymazané v rámci automatických aktualizácií po uplynutí 30 dní.

Vyhradzujeme si právo tieto údaje neskôr preveriť v prípade, že existujú dôkazy o neoprávnenom používaní. Takéto preverenie údajov sa vykoná  výhradne s cieľom identifikovať a zabrániť neoprávnenému používaniu nášho webového sídla a je v súlade s článkom 6 ods. 1 vetou 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším oprávneným záujmom je zabezpečiť, aby nami ponúkané služby boli bezpečné, a aby neboli využívané nevhodným spôsobom.

Ďalšie zhromažďovanie, spracovanie a použitie osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame, len ak sa rozhodnete nám ich poskytnúť, napríklad, keď sa na nás obrátite s nejakou požiadavkou. Vašu požiadavku spolu s kontaktnými údajmi, ktoré ste poskytli, budeme uchovávať a spracúvať na dosiahnutie účelu dátového prenosu, napríklad, na spracovanie vašej objednávky, alebo aby sme mohli odpovedať na vašu otázku. Takéto zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa článku 6 (1) ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR v rozsahu, v akom ste tieto osobné údaje poskytli na účely uzatvorenia zmluvy s nami. Len v takomto prípade je potrebné, aby ste osobné údaje poskytovali podľa článku 13 ods. 2 písm. e) nariadenia GDPR. V opačnom prípade sa uchovávanie údajov vykonáva podľa článku 6 ods. 1, vety 1, písm. f) nariadenia GDPR, pričom našim oprávneným záujmom je riadne spracovanie vašej požiadavky.

Zhromažďovanie a spracúvanie údajov počas uchádzania sa o pracovnú pozíciu v spoločnosti Messer Cutting Systems GmbH je vykonávané v súlade s článkom 88 nariadenia GDPR v nadväznosti na § 26 ods. 1 a 3 nemeckého Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG). V prípade, že vaše údaje budeme uchovávať aj po ukončení náborového procesu po dobu jedného roku v rámci nášho systému monitorovania žiadateľov o zamestnanie, urobíme tak v súlade s Článkom 6 ods. 1 str. 1 písm. a) nariadenia GDPR na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý v prípade potreby poskytujete samostatne v rámci procesu uchádzania sa o zamestnanie. Vo všetkých ostatných prípadoch budú vaše údaje (údaje zo žiadosti a výsledky pohovoru) odstránené z nášho systému monitorovania žiadateľov o zamestnanie po uplynutí troch mesiacov od dátumu ukončenia náborového procesu, pokiaľ tomu nebránia oprávnené dôvody na našej strane.

Súbory cookie

Toto webové sídlo využíva súbory cookie. Ak ste k tomu dali súhlas kliknutím na tlačidlo „Povoliť“, súbory cookie a služby našich partnerov, ako napr. Google Analytics, využívame na analýzu návštevnosti nášho webového sídla a na získanie informácií na vylepšovanie jeho obsahu, alebo, ak je to vhodné, na zobrazovanie určitého jednoduchého interaktívneho obsahu.   Ak je to potrebné na tento účel, náš partner (spol. Google) dostane príslušné informácie, ako napr. vašu IP adresu, a bude ich spracúvať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane údajov. V budúcnosti môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete v nasledujúcej časti tohto Vyhlásenia o ochrane údajov.

V súlade so zákonom môžeme súbory cookie ukladať na vašom koncovom zariadení, len ak sú nevyhnutné na prevádzku tohto webového sídla. Na ukladanie všetkých ostatných typov súborov cookie potrebujeme váš súhlas. 

Toto webové sídlo využíva rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie ukladajú tretie strany, ktoré sa zobrazujú na našom webovom sídle.

Váš súhlas môžete kedykoľvek upraviť alebo zrušiť vo Vyhlásení o súboroch cookie na našom webovom sídle.

Prosím, uveďte identifikátor vašej zmluvy a dátum, kedy ste nás kontaktovali vo veci vášho súhlasu.

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Informácie o službe Matomo

Táto webová stránka používa webovú analytickú službu Matomo ( predtým Piwik), ktorá pomáha analyzovať a kontrolovať, ako sa naša webová stránka používa. Na základe štatistík, ktoré získame, možeme našu ponuku vylepšiť a urobiť ju pre vás zaujímavejšou.

Na tento účel analytická služba okrem iného zaznamenáva, z ktorej webovej stránky tretej strany ste sa dostali na našu stránku ( tzv. Referrer-URL), informácie o čase prístupu a mieste, z ktorého bol prístup vykonaný, vaše jazykové nastavenia ako aj to, ktorú časť webovej stránky ste vyvolali a ako často a ako dlho ste si prezerali konkrétnu časť. Tieto informácie zhromažďujeme hlavne pomocou súborov cookie, ktoré nastavuje Matomo. Vaša IP adresa sa tiež zhromažďuje, aby sa zaistila bezpečnosť služby a aby nám ako prevádzkovateľovi webových stránok poskytla závery o tom, z ktorej krajiny, z ktorého regiónu alebo z ktorého miesta používateľ pochádza.

Táto webová stránka používa Matomo. Týmto sa IP adresy ukladajú v skrátenej forme a priame osobné spojenie je vylúčené. Identifikácia vás ako používateľa už teda nie je možná. IP adresa prenesená z vášho prehliadača Matomo nebude prepojená s inými údajmi, ktoré zhromažďujeme, ani žiadne údaje nebudú odovzdané tretím stranám. Zo spracovaných údajov nebudú vytvorené žiadne individuálne používateľské profily.

Ďalšie podrobnosti o ochrane údajov sú k dispozícii vo vyhlásení o ochrane údajov Matomo pod https://matomo.org/privacy-policy/ a v informáciách DSGVO pod https://matomo.org/gdpr-analytics/ .

Právnym základom pre používanie súborov cookie od Matomo na vašom koncovom  zariadení je § 25 odd. 1 TTDSG. Právnym základom pre zhromažďovanie a ďalšie spracovanie informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie je váš súhlas udelený Správcovi súhlasov Consent-Manager (čl. 6 odd. 1 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na platnosť spracúvaných údajov až do okamihu odvolania súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zmenou nastavení v našom Správcovi súhlasov Consent-Manager.

Sledovanie konverzií pomocou služby Adform

Na našom webovom sídle je integrovaná reklamná služba Adform. Adform je služba poskytovaná spoločnosťou Adform Germany GmbH, Gr. so sídlom Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Nemecko, ktorá zabezpečuje prehrávanie našich reklám (napr. v rámci reklamných banerov) na webových stránkach partnerov služby Adform (ďalej len „Reklamná sieť Adform“). S vaším súhlasom používame v rámci tejto služby aj tzv. funkcie sledovania konverzií, pomocou ktorých analyzujeme reklamné kampane.

V rámci sledovania konverzií ukladá služba Adform súbor cookie („súbor cookie na sledovanie konverzií“) na vašom koncovom zariadení, v prípade, že ste prišli do kontaktu s reklamou, ktorú sme zadali prostredníctvom reklamnej siete Adform (napr. kliknutím na niektorý z našich reklamných banerov). Ak následne navštívite naše webové sídlo, my aj služba Adform sa dozvieme, že ste klikli na jednu z našich reklám a boli ste pomocou nej presmerovaní na naše webové sídlo. Služba Adform zhromažďuje aj ďalšie informácie o vašich interakciách s našimi reklamami (zobrazenia reklamy a kliknutia na reklamné banery) a prepája tieto interakcie s interakciami na našom webovom sídle, ako aj s vašou IP adresou, reklamným identifikátorom vášho koncového zariadenia a reklamným identifikátorom pre viaceré zariadenia (ak je k dispozícii), technickými údajmi o vašom koncovom zariadení (napr. IP adresa, reklamný identifikátor zariadenia). Služba Adform môže tiež získavať ďalšie údaje umožňujúce identifikáciu osôb (napr. krstné meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu), ako napr. vašu IP adresu, váš reklamný identifikátor a reklamný identifikátor vášho zariadenia, reklamný identifikátor pre viaceré zariadenia (ak je k dispozícii), technické údaje o vašom koncovom zariadení (napr. IP adresa, informácie o nastavení prehliadača, približná poloha) a informácie o vašom správaní počas prehliadania iných webových sídiel (napr. URL adresy navštívených webových sídiel, časové značky a pojmy hľadané pomocou vyhľadávačov). Služba Adform môže o vás získavať aj ďalšie údaje v pseudonymizovanej podobe od svojich vlastných partnerov. Na základe takýchto údajov vykonáva služba Adform analýzy vášho správania pri používaní webových sídiel. Spracúvanie údajov na serveroch služby Adform sa uskutočňuje v Európskej únii.

Od služby Adform dostávame len súhrnné informácie o interakciách používateľov s našimi reklamami a interakciách na našom webovom sídle. Z toho dôvodu nedokážeme prepájať tieto údaje s individuálnymi používateľmi. Za žiadnych okolností nedostávame údaje, na základe ktorých by sme vás dokázali priamo identifikovať.

Konverzné súbory cookie služby Adform sa vymazávajú automaticky po uplynutí doby 180 dní. Používanie konverzných súborov cookie môžete zakázať v nastaveniach vášho prehliadača, prípadne ich môžete vymazať, ak sú na vašom zariadení uložené.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov službou Adform nájdete tu: adform.com/privacy-center/overview/.

Konverzné súbory cookie používame na vyhodnotenie vplyvu, úspešnosti a efektivity našich reklám s cieľom propagovať naše webové sídlo a našu ponuku a optimalizovať naše reklamy. Služba Adform je aktívna, len ak ste súhlasili s používaním súborov cookie služby Adform (t.j. s ukladaním a čítaním týchto súborov na vašom zariadení) a následným spracúvaním vašich údajov službou Adform. Právnym základom používania konverzných súborov cookie je preto váš súhlas (§ 25 ods. 1 TTDSG), ktorý je zároveň právnym základom spracúvania údajov súvisiacich s konverznými súbormi cookie službou Adform na našom webovom sídle (čl. 6 ods. 1 strana 1 písm. a) nariadenia GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať s ohľadom na príslušný počítač, ktorý požívate, napr. voľbou kategórie „Reklamné“ vo vyššie spomínaných nastaveniach súborov cookie.

Zároveň môžete zabrániť využívaniu služby Adform na našom webovom sídle kliknutím na tlačidlo „Opt-out“ na nasledujúcej stránke: site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out. Kliknutím na toto tlačidlo sa na vaše koncové zariadenie uloží súbor cookie. Ak si želáte, aby sme nespracúvali žiadne údaje služby Adform o vás, tento súbor cookie neodstraňujte z vášho zariadenia.

Remarketing a sledovanie konverzií so službou The Trade Desk

Ak nám k tomu dáte svoj súhlas, budeme využívať aj služby remarketingu a sledovania konverzií poskytované spoločnosťou The Trade Desk Inc, 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001, USA (ďalej len „The Trade Desk“). Pomocou tejto služby budú používateľom, ktorí už navštívili naše webové sídlo, t.j. majú vo všeobecnosti záujem o našu ponuku, zobrazované cielené reklamy týkajúce sa našich produktov na webových sídlach partnerov služby The Trade Desk. Za týmto účelom sa vo vašom prehliadači pri návšteve nášho webového sídla uloží súbor cookie obsahujúci vám priradený identifikátor. Súbory cookie tiež umožňujú službe The Trade Desk, prípadne partnerom, s ktorými táto služba spolupracuje, identifikovať, ktoré webové sídla používateľ navštívil, o aký obsah prejavil záujem, a na ktoré produkty klikol (napr. na našom webovom sídle). Okrem toho môžu byť zaznamenávané aj ďalšie technické údaje o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie informácie o využívaní online ponúk. Z týchto informácií služba The Trade Desk vytvára pseudonymizované profily používateľov, ktoré sa však už bez vášho výslovného súhlasu neprepájajú s vašimi ďalšími identifikačnými údajmi.

Ak následne navštívite webové sídlo partnera služby The Trade Desk, služba The Trade Desk, prípadne jej partneri, rozpozná identifikátor vášho prehliadača v súbore cookie a zobrazí vám cielené reklamy na základe vášho používateľského profilu. Týmto spôsobom sa vám budú zobrazovať reklamy zodpovedajúce vašim záujmom (tzv. „personalizované reklamy“). Takéto reklamy môžu, napríklad, zahŕňať reklamy na výrobky, o ktoré ste v minulosti prejavili záujem na našom webovom sídle (tzv. „remarketing“). Prostredníctvom týchto opatrení sa usilujeme zvyšovať efektivitu našich reklamných kampaní.

Služba The Trade Desk nám pomáha vyhodnocovať a merať vplyv, úspešnosť a efektivitu našich reklám. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sa používajú na vytváranie štatistických analýz vopred definovaných úkonov, ktoré používateľ vykonáva na našom webovom sídle. Služba The Trade Desk, napríklad, zaznamenáva vaše interakcie s reklamnými materiálmi (zobrazenia reklamy a kliknutia na reklamné banery) ako aj presmerovania na naše webové sídlo a prepája tieto informácie s vašimi interakciami s naším webovým sídlom (napr. zobrazenie alebo objednanie konkrétneho výrobku na našom webovom sídle). Týmto spôsobom dokáže následne okrem iného určiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu a následne si zakúpili produkt (tzv. „sledovanie konverzií“). Nedostávame však žiadne informácie, na základe ktorých by sme vás mohli priamo identifikovať.

Zobrazovanie reklám a spracúvanie súvisiacich údajov vykonáva nezávisle služba The Trade Desk a, ak je to vhodné, aj jej partneri. Vzhľadom na to nemáme žiaden vplyv na výber a spracúvanie súvisiacich údajov. Predovšetkým nemôžeme rozhodovať o tom, na ktorom webovom sídle, alebo prostredníctvom ktorého partnera služby The Trade Desk, sa reklamy zobrazia, a tiež nerozhodujeme o tom, kde a ktorému používateľovi sa reklama zobrazí. Súbory cookie ukladané službou The Trade Desk sa uchovávajú vo vašom prehliadači po dobu maximálne 12 mesiacov.

Výslovne chceme poukázať na to, že servery používané službou The Trade Desk sa okrem iných lokalít, nachádzajú aj v Spojených štátoch. Prenos údajov v rámci Spojených štátov môže byť spojený s ďalšími rizikami, napr. môže byť náročnejšie presadzovať vaše práva súvisiace s týmito údajmi. Nezabúdajte, že keď nám dáte svoj súhlas s používaním služby The Trade Desk, zároveň tým súhlasíte s prenosom údajov do USA. Prenos do USA sa uskutočňuje podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Služba The Trade Desk okrem toho v súvislosti s prenosom údajov do USA poskytla primerané záruky podľa čl. 46 ods. 2 nariadenia GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane vašich osobných údajov spoločnosťou The Trade Desk nájdete tu: www.thetradedesk.com/us/privacy.

Službu The Trade Desk aktivujeme, len ak nám dáte súhlas s používaním súborov cookie služby The Trade Desk (t.j. s ukladaním a čítaním súborov cookie na vašom koncovom zariadení) a súvisiacim následným spracúvaním vašich údajov službou The Trade Desk. Právnym základom používania súborov cookie je preto tento súhlas (§ 25 ods. 1 TTDSG), ktorý je zároveň právnym základom spracúvania údajov službou The Trade Desk (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) na našom webovom sídle. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti a s ohľadom na používané zariadenie, napr. odstránením všetkých súborov cookie z nášho webového sídla v nastaveniach vášho prehliadača alebo zrušením nastavení spomínaných súborov cookie v kategórii „Reklamné“. Do budúcnosti môžete zabrániť používaniu služby The Trade Desk na našom webovom sídle výberom príslušnej možnosti (zoznam dodávateľov: „The Trade Desk“) po kliknutí na nasledujúce prepojenie: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Používanie doplnkov služby LinkedIn

Doplnky služby LinkedIn poskytovanej spoločnosťou LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko (ďalej len „LinkedIn“) sú integrované na našom webovom sídle. Doplnky služby LinkedIn spoznáte podľa loga LinkedIn na tlačidle zdieľania  („Recommend“ (Odporúčať)) na našom webovom sídle. Keď navštívite naše webové sídlo, a použijete príslušný doplnok služby LinkedIn, služba LinkedIn podľa našich informácií dostane IP adresu koncového zariadenia, ktoré používate, a informáciu o tom, že váš prehliadač si vyžiadal príslušné súčasti nášho webového sídla, a to aj v prípade, že nemáte vytvorený profil služby LinkedIn alebo v súčasnosti nie ste prihlásení na svoje konto. Tieto informácie prenáša váš prehliadač priamo na server služby LinkedIn a ukladá ich tam.

V prípade, že príslušný doplnok budete ďalej používať, informácie o tejto interakcii sa prenesú priamo na server spoločnosti LinkedIn a uložia sa tam. Na základe prenášaných údajov sa môžu vytvárať profily používateľa. Ak ste prihlásení pomocou konta služby LinkedIn, služba LinkedIn priamo priradí vašu návštevu nášho webového sídla vášmu kontu používateľa. Skutočnosť, že ste použili doplnok služby LinkedIn môže byť zverejnená aj vo vašom profile služby LinkedIn (napr. ak kliknete na tlačidlo „Share“ (Zdieľať)) a zobrazená vašim kontaktom.

Doplnky služby LinkedIn využívajú súbory cookie. Podľa našich informácií sú tieto súbory cookie potrebné na identifikáciu používateľa, a tým aj na zabezpečenie požadovanej funkcionality doplnku (napr. pri kliknutí na tlačidlo „Share“ (Zdieľať) sa pomocou nich priradí návštevník webového sídla príslušnému profilu používateľa služby LinkedIn). Súbory cookie sa ukladajú vo vašom prehliadači na dobu maximálne dva roky.

Chceme upozorniť na to, že nemáme žiaden vplyv na zhromažďovanie a spracúvanie údajov doplnkami služby LinkedIn. Rovnako nevieme, akým spôsobom sú tieto údaje spracúvané (napr. s ohľadom na zhromažďované údaje, účely spracovania, dobu ich uloženia, atď.). Poskytnuté informácie zodpovedajú našim aktuálnym poznatkom.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšieho spracúvania a používania službou LinkedIn a s tým súvisiace práva a nastavenia volieb ochrany súkromia nájdete v Oznámení o ochrane údajov služby LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Chceme upozorniť, že služba LinkedIn môže údaje spracúvať aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, predovšetkým v USA. S tým môžu byť spojené ďalšie riziká, napr. môže byť náročnejšie presadzovať  práva dotknutej osoby súvisiace s týmito údajmi. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe štandardných doložiek podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) nariadenia GDPR. Ďalšie informácie nájdete tu: www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.

Ďalšie nastavenia alebo nesúhlas s používaním údajov na reklamné účely môžete upraviť v nastaveniach vášho konta služby LinkedIn. Podrobnejšie informácie nájdete tu: www.linkedin.com/help/linkedin/answer/93516/widerspruch-gegen-die-datenverarbeitung-einschrankung-der-datenverarbeitung. Okrem toho môžete tiež namietať voči používaniu údajov na reklamné účely na stránke pre Spojené štáty: www.aboutads.info/choices/ alebo pre EÚ: www.youronlinechoices.com. Tieto nastavenia platia pre všetky platformy, t.j. pre všetky zariadenia, ako stolové počítače alebo mobilné zariadenia.

Spracúvanie údajov, ktoré vykonávame v súvislosti s používaním doplnku služby LinkedIn, prebieha podľa čl. 6 ods. 1 str. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Naším oprávneným záujmom pri používaní doplnkov je zlepšovanie a optimalizácia nášho webového sídla na základe potrieb a preferencií návštevníkov nášho webového sídla.

Používanie služby Google Mapy

Toto webové sídlo využíva aj službu Google Mapy - mapovú službu spoločnosti Google - na zobrazenie interaktívnej mapy. Použitím služby Google Mapy môžu byť informácie vygenerované na základe používania nášho webového sídla (vrátane vašej IP adresy) prenášané na server spoločnosti Google nachádzajúci sa v USA, kde sa tieto informácie uchovávajú. Ak to umožňuje zákon, alebo v rozsahu potrebnom na spracovanie údajov tretími stranami v súlade s pokynmi spoločnosti Google, môže spoločnosť Google tieto informácie poskytovať tretím stranám. Váš prehliadač vytvorí spojenie so servermi spoločnosti Google, len ak priamo kliknete na interaktívnu mapu. Podrobné informácie o spracovaní vašich údajov spoločnosťou Google nájdete tu: www.google.com/policies/privacy/

Vypnutím technológie JavaScript vo vašom prehliadači môžete službu Google Mapy deaktivovať a zabrániť tak prenosu vašich údajov spoločnosti Google. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť využiť zobrazenie mapy.

Získané údaje budú uchovávané na serveroch spoločnosti Google, okrem iného aj v USA. Súhlasili sme so štandardnými doložkami spoločnosti Google, ktorých účelom je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany údajov v tretích krajinách. Podrobnosti k tejto téme nájdete vyššie v časti venovanej službe Google Analytics. Službu Google Mapy využívame na vylepšenie nášho webového sídla. Z tohto dôvodu je služba Google Mapy používaná na základe čl. 6 ods. 1 strany 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom oprávnenom záujme vylepšovať naše webové sídlo a poskytovať pomocou neho používateľom najlepšie možné služby.

Používanie služby YouTube 

S vaším súhlasom bude naše webové sídlo ponúkať aj obsah (napr. videá), ktorý sprostredkúva služba YouTube prevádzkovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Týmto spôsobom vám môžeme zobrazovať videá uložené v službe YouTube priamo na našom webovom sídle a umožniť vám ich pohodlné prehrávanie.

Ak navštívite časť nášho webového sídla, ktorá obsahuje obsah poskytovaný službou YouTube a odsúhlasíte využívanie služby YouTube v nastaveniach súborov cookie, vytvorí sa spojenie so servermi služby YouTube alebo spoločnosti Google. Pri tom sa zaznamená skutočnosť, že ste navštívili naše webové sídlo ako aj vaša IP adresa, časová značka a ďalšie údaje. Spoločnosť Google spracúva údaje, ktoré takto zhromaždila prostredníctvom služby YouTube na svoje vlastné účely a v rozsahu definovanom v jej vlastnom vyhlásení o ochrane údajov. Tieto údaje môžu byť uchovávané spoločnosťou Google v profiloch používateľov a používané, napríklad, na vylepšovanie produktov, meranie efektivity konkrétnych reklám, na účely marketingových prieskumov, ako aj na personalizáciu obsahu a reklám. Ak ste prihlásení pomocou vášho konta služby YouTube, budú vaše údaje prepojené priamo s vaším kontom používateľa. Ak si neželáte, aby vaše údaje boli prepájané s kontom používateľa služby YouTube alebo Google, pred aktivovaním obsahu služby YouTube sa musíte z tohto konta odhlásiť. My nemáme žiaden vplyv na ďalšie spracúvanie vašich údajov spoločnosťou Google. Viac informácií k tejto téme nájdete vo Vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy .

Služba YouTube tiež štatisticky vyhodnocuje prehrávanie jednotlivých videí a poskytuje nám tieto štatistiky. V rámci nich však dostávame len všeobecné informácie o počte prehraní, ako napr. celkový počet prehraní videa. Nedostávame teda žiadne detailnejšie informácie o osobe, ktorá si video prehrala. [Naše videá obsahujú pokyn, aby sa neukladali žiadne súbory cookie umožňujúce analýzu správania používateľa služby YouTube, keď si tieto videá prehrávate na našom webovom sídle (tzv. „rozšírený režim ochrany údajov“). Na základe toho predpokladáme, že pri vyhodnocovaní prehrávania videí služby YouTube nedochádza k presnejšej identifikácii osôb, a že nie je možné ho spájať s konkrétnymi osobami. V súlade s vyjadreniami spoločnosti Google nebude prehrávanie videí používané na ďalšiu personalizáciu obsahu služby YouTube.]

Vyššie uvedené údaje môžu byť prenášané spoločnosťou Google na server v USA. S tým môžu byť spojené ďalšie riziká, napr. môže byť náročnejšie presadzovať vaše práva súvisiace s týmito údajmi, alebo prístup k údajom môžu požadovať niektoré vládne orgány Spojených štátov. Spoločnosť Google sa s Európskou komisiou dohodla na používaní štandardných doložiek pri prenosoch údajov do USA v rámci koncernu Google. Tieto štandardné doložky by mali zabezpečovať primeranú úroveň ochrany údajov v tretích krajinách (USA).

Služba YouTube je aktívna, len ak ste súhlasili s používaním súborov cookie služby YouTube (t.j. s ukladaním a čítaním týchto súborov na vašom koncovom zariadení) a následným spracúvaním vašich údajov službou YouTube a spoločnosťou Google. Právnym základom používania súborov cookie je váš súhlas (§ 25 ods. 1 TTDSG), ktorý je zároveň právnym základom spracúvania údajov službou YouTube a spoločnosťou Google (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) na našom webovom sídle. Súhlas, ktorý ste poskytli, môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, vypnutím používania súborov cookie kategórie „Štatistické“.

Používanie služby Google Tag Manager

Na našom webovom sídle využívame službu spoločnosti Google „Google Tag Manager“. Služba Google Tag Manager nám umožňuje spravovať značky webových stránok prostredníctvom jednotného rozhrania. Služba Google Tag Manager, ktorá značky implementuje, nevyužíva súbory cookie a priamo nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Google Tag Manager zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré následne môžu za istých okolností zhromažďovať údaje. Služba Google Tag Manager nemá k týmto údajom prístup. Ak došlo k deaktivácii služby na úrovni domény alebo súborov cookie, táto voľba bude platná pre všetky značky sledovania, ktoré služba Google Tag Manager využíva.

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete na nasledujúcich stránkach spoločnosti Google:

Vyhlásenie o ochrane údajov: policies.google.com/privacy

Najčastejšie otázky k službe Google Tag Manager: www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Podmienky využívania služby Google Tag Manager: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Zákaz automatizovaného rozhodovania

Na našom webovom sídle nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu podľa čl. 22 ods. 1 a 4 nariadenia GDPR.

Prenos údajov tretím stranám

Bez vášho výslovného súhlasu nebudú vaše údaje prenášané tretím stranám s výnimkou prípadov, kedy je to nevyhnutné na zabezpečenie poskytnutia služby alebo plnenia zmluvy. Prenos vašich osobných údajov tretej strane môže byť vykonaný len na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 strany 1 písm. a) nariadenia GDPR alebo za účelom plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 strany 1 písm. b) nariadenia GDPR. Prenos údajov vládnym inštitúciám a úradom oprávneným dostávať takéto údaje sa bude vykonávať len v rámci zákonnej informačnej povinnosti, alebo ak budeme povinní takéto informácie poskytnúť na základe súdneho nariadenia. V tomto prípade je prenos vašich údajov nevyhnutný za účelom splnenia zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 strany 1 písm. c) nariadenia GDPR.

Ak sú vaše osobné údaje poskytované externým poskytovateľom služieb, prijali sme všetky právne, technické a organizačné a kontrolné opatrenia, aby sme zabezpečili, že títo poskytovatelia služieb budú dodržiavať ustanovenia zákonov na ochranu údajov.

Všeobecná doba uchovávania údajov a ich odstraňovanie

Vaše osobné údaje budeme uchovávať dokedy to bude potrebné na naplnenie zamýšľaného účelu (napr. plnenie zmluvy, reagovanie na vašu požiadavku), alebo pokiaľ existujú oprávnené dôvody v zmysle čl. 17 ods. 3 nariadenia GDPR, ako napr. zákonná doba uchovávania údajov. Pokiaľ nám zákonná doba uchovávania údajov (napr. podľa obchodných alebo daňových zákonov) neumožňuje odstrániť vaše údaje, obmedzíme ich spracúvanie a vaše údaje budú odstránené po jej uplynutí v súlade so zákonom.Údaje žiadateľov o zamestnanie budú odstránené najneskôr šesť mesiacov po ukončení náborového procesu, pokiaľ ste nám nedali súhlas na ich uchovávanie po dlhšiu dobu, alebo ak na vašej strane existujú oprávnené dôvody namietať voči ich odstráneniu, ako napr. obhajovanie právnych nárokov.

Ako chránime osobné údaje

Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia zabezpečujúce ochranu vašich osobných údajov pred ich stratou, zneužitím alebo neoprávnenou zmenou. Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame na našich zabezpečených serveroch (chránené heslami a bránou firewall). Všetky vaše elektronické transakcie s našou spoločnosťou budú šifrované. Upozorňujeme, že prenos údajov prostredníctvom siete Internet nie je 100% bezpečný, a že nemôžeme garantovať bezpečnosť údajov prenášaných týmto spôsobom.

Práva vás ako dotknutej osoby

Kedykoľvek môžete bezplatne požiadať o potvrdenie informácií o vašich osobných údajoch, ktoré vlastníme (čl. 15 nariadenia GDPR). Zároveň máte právo požadovať opravu nesprávnych údajov (čl. 16 nariadenia GDPR), ako aj odstránenie vami poskytnutých osobných údajov, ak neexistujú žiadne oprávnené dôvody namietať voči ich odstráneniu (čl. 17 ods. 3 nariadenia GDPR), alebo obmedzenie ich spracúvania (čl. 18 nariadenia GDPR). Ak sú údaje spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 strana 1 písm. f) nariadenia GDPR (na základe oprávneného záujmu), podľa čl. 21 nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie alebo ak namietate voči spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu. V druhom uvedenom prípade máte nárok namietať voči spracúvaniu aj bez uvedenia konkrétneho dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, a my sme povinní vám vyhovieť (čl. 21 ods. 2 nariadenia GDPR). Ak budete namietať z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, vaše osobné údaje prestaneme spracúvať, pokiaľ nepreukážeme, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie údajov nadradené vašim záujmom, právam a slobodám, alebo, že takéto spracúvanie údajov sa vykonáva za účelom uplatnenia, vykonania alebo ochrany zákonných nárokov (čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR)

Zároveň môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať súhlas, ktorý ste nám poskytli vo vzťahu k zhromažďovaniu a spracúvaniu osobných údajov.

Ak poskytnete údaje, ktoré sa týkajú vás osobne, a my tieto údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy, môžete si tieto údaje vyžiadať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať nás o prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné (tzv. právo na prenos údajov).

Okrem toho máte právo podať sťažnosť regulačnému úradu, ak máte pocit, že nami vykonávané spracúvanie údajov porušuje zákonné predpisy.

Aby ste si mohli uplatniť vyššie uvedené práva, kontaktujte nás na vyššie uvedenej adrese alebo zašlite e-mail na adresu miestne príslušnej zodpovednej osoby.

Naša zodpovedná osoba

V rámci našej spoločnosti sme nominovali zodpovedné osoby a využívame aj služby externej zodpovednej osoby. Tieto zodpovedné osoby realizujú organizačné a technické opatrenia a tým zabezpečujú bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte zodpovednú osobu spoločnosti Messer Cutting Systems GmbH na adrese: datenschutz@messer-cutting.com.

Ak nás chcete kontaktovať písomne, adresujte všetky zásielky na poštovú adresu uvedenú vyššie.

Prepojenia na iných poskytovateľov webových sídiel

Naše webové sídlo môže obsahovať prepojenia na iných poskytovateľov, na ktorých sa toto Vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. To nezahŕňa obsah tretích strán a webové sídla tretích strán, na ktoré odkazuje naše webové sídlo. Platí to pre sociálne siete, ako napr. LinkedIn, Xing a iné. V tomto prípade sú vaše údaje spracúvané príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete a my nad týmto procesom nemáme žiadnu kontrolu. To isté platí pre osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom takejto platformy, napr. ak nás kontaktujete prostredníctvom nášho profilu na príslušnej sociálnej sieti. Informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov na takýchto sociálnych sieťach nájdete v oznámeniach o ochrane údajov príslušných poskytovateľov. Ak však uchovávame vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo ktoré sme získali prostredníctvom takejto sociálnej siete, na našich serveroch a používame ich na spracovanie vašich požiadaviek alebo iným spôsobom, ustanovenia tohto Vyhlásenia o ochrane údajov samozrejme platia.

Aktualizácie tohto Vyhlásenia o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo dopĺňať toto Vyhlásenie o ochrane údajov v rámci platných zákonných ustanovení a zverejniť jeho aktualizovanú verziu na našom webovom sídle, ak to bude potrebné vzhľadom na nové technológie, zmeny legislatívy alebo zmeny našej obchodnej činnosti. Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste toto webové sídlo navštevovali pravidelne, a aby ste sa vždy oboznámili s najnovšou verziou tohto vyhlásenia.

PRÁVNE INFORMÁCIE

Obsah tohto webového sídla
Obsah tohto webového sídla sme vytvorili s maximálnou starostlivosťou. My, spoločnosť Messer Cutting Systems GmbH, však nepreberáme žiadnu zodpovednosť za správnosť, úplnosť alebo aktuálnosť jeho obsahu.

Dostupnosť webového sídla
Spoločnosť Messer Cutting Systems GmbH sa usiluje poskytovať predmetnú službu, pokiaľ to bude možné, bez prerušení. Aj pri maximálnej starostlivosti však nie je možné vylúčiť občasné výpadky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek našu ponuku upraviť alebo zrušiť. Rovnako nenesieme zodpovednosť za výpadky alebo iné poruchy spôsobené súbormi, ktoré obsahujú chyby, alebo formátmi, ktoré nemajú správnu štruktúru.

Autorské práva
Výslovne však umožňujeme a vítame používanie citácií z našich dokumentov a používanie prepojení na naše webové sídlo, pokiaľ je jednoznačné, že odkazujú na obsah webového sídla spoločnosti Messer Cutting Systems GmbH a tento obsah nie je spájaný s tretími stranami, ktorých záujmy sú v rozpore so záujmami spoločnosti Messer Cutting Systems GmbH.

Informácie o problémoch súvisiacich s externými prepojeniami
Spoločnosť Messer Cutting Systems GmbH je ako poskytovateľ obsahu podľa § 7 ods. 1 nemeckého „Zákona o telemédiách“ zodpovedná za „vlastný obsah“, ktorý zverejňuje, v súlade so všeobecnými zákonmi, a zároveň zodpovedá za odlíšenie svojho vlastného obsahu a „prepojení“ naň od obsahu vytváraného a ponúkaného tretími stranami. Pomocou týchto prepojení spoločnosť Messer Cutting Systems GmbH sprístupňuje „obsah tretích strán“ ktorý je takto aj označený:

Pojem „prepojenia“ označuje „živé“ (dynamické) spojenia. Spoločnosť Messer Cutting Systems GmbH kontroluje obsah tretích strán pri vytváraní prepojenia, aby sa ubezpečila, že tento obsah nezakladá prípadnú trestnoprávnu alebo občianskoprávnu zodpovednosť. Tento obsah a jeho zmeny, na základe ktorých by nám mohla vzniknúť nová zodpovednosť, však nemôžeme kontrolovať sústavne. Ak zistíme, alebo ak nás niekto upozorní na to, že konkrétna ponuka dostupná na základe prepojenia, môže zakladať trestnoprávnu alebo občianskoprávnu zodpovednosť, odkaz na takúto ponuku zrušíme.