Naši špecialisti kontrolujú a udržiavajú vašu inštaláciu na mieste - Budete mať dobrý pocit istoty

V prípade poruchy môžeme byť s vami na mieste, ak si to situácia vyžaduje. Môžete si byť istí, že naši špecialisti sú vždy informovaní o najnovšom stave technológie a dobre poznajú vašu systémovú jednotku. Pomocou vzdialeného prístupu môžu naši technici už vopred spoľahlivo diagnostikovať problém a naplánovať, čo treba urobiť.

Zahrnuté v službe

 • Príchod servisného technika v dohodnutom čase
 • Vykonávanie zákonom požadovaných kontrol
 • Údržba výmenou chybných dielov na mieste
 • Kompletná dokumentácia
 • Vytvorenie servisného protokolu pre každý výjazd technika

Vaše výhody:

 • Kompetentná podpora na mieste v prípade nutnosti servisu
 • Kompletné opravy podľa spoločnosti Messer Cutting Systems
 • Vysoká dostupnosť služieb
 • Zabezpečenie kvality
 • Minimalizácia alebo prevencia príznakov opotrebovania

Kontakt

Repair Center


e-mail

 

Diagnostika / Kontrola stavu

 • Identifikácia rizík pre jednotku / komponenty
 • Optimalizácia procesov / Nápravné opatrenia
 • Opravy
 • Bezpečnostné kontroly

Inšpekcia

 • Pravidelné ročné kontroly
 • Stanovenie, analýza a vyhodnotenie súčasného stavu

Údržba

 • Ročná preventívna údržba
 • Pravidelná údržba po prevádzkových hodinách

Centrum opráv

 • Kompetentná oprava komponentov vášho stroja
 • Používanie originálnych náhradných dielov