Naša ponuka: Zaručená dostupnosť v prípade poruchy

Zahrnuté v službe

 • Multimediálna komunikácia pomocou technológie M2M
 • Prioritná podpora v prípade potreby servisu
 • Garantovaná reakčná doba
 • Technická štvrťročná správa 2.0 (TQR) vo vašom strojovom parku

Vaše výhody:

 • Cielená analýza chýb
 • Nákladovo efektívne neplánované prestoje vášho strojového parku
 • Najlepšia možná dostupnosť vašich strojov
 • Optimalizovaná príprava servisných zásahov
 • Optimalizovaná identifikácia náhradných dielov

eSupport

 • Telefonická podpora a on-line prístup do vášho strojového parku

On-line diagnostika

 • Analýza porúch a funkcií na požiadanie

On-line kontroly

 • Vyhodnotenie aktuálneho stavu stroja s odporúčanými opatreniami

ON-line monitorovanie

 • Monitorovanie prevádzkových podmienok

IT služby

 • Poradenstvo a nastavenie sietí

Správca aplikácií

 • Aktualizácie a zálohovanie