Naše exkluzívne CNC ovládanie zahŕňa odborné znalosti získané z tisícov inštalácií strojov po celom svete. Rozsiahla knižnica vlastných tvarov, viacnásobné procesné databázy, import CAD, automatické ukladanie dielcov, monitorovanie produktivity a diaľková diagnostika sú len niektoré z kľúčových funkcií, ktoré sú súčasťou IP65 hodnotenej povrchovej skrinky. Jednoduché funkcie umožňujú novým zamestnancom rýchlo sa zoznámiť so systémom za účelom dosiahnutia odborných výsledkov.

Funkcie a výhody:

  • Viacnásobné procesné databázy robia z každej obsluhy odborníka
  • Moderné grafické rozhranie minimalizuje krivku učenia
  • CNC počítač s integrovaným PLC a riadením pohybu eliminuje drahé proprietárne karty a zároveň poskytuje vysoký výkon a spoľahlivosť
  • I/O systém na báze Ethernetu (EtherCAT) poskytuje aktualizácie v reálnom čase s minimálnymi káblami tienenými proti RF šumu.
  • Automatické ukladanie dielcov a priamy import CAD súborov umožňujú rýchle rezanie dielov s minimálnym kovovým odpadom a bez dodatočných zdrojov
  • Obsahuje viac ako 50 štandardných tvarov. Softvér tiež umožňuje, aby si užívateľ vytvoril ďalšie vlastné tvary
  • Nástroj zálohovania (Backup Tool) uchováva kópiu pevného disku, aby sa minimalizovali prestoje spôsobené vírusovou aktivitou, škodlivým softvérom atď.

Voliteľné funkcie

  • Videokameru (kamery) možno použiť ako nástroj na vyrovnanie platne a na sledovanie procesu rezania.
  • 8-polohový pákový ovládač a otočný volič rýchlosti posuvu robia panel jednoduchým na obsluhu.

Kontakt

Downloads