Sofistikovaný rezací stôl, najmä pre plazmové a kyslíkové rezanie, má všetky výhody iných dopravníkov a ponúka ďalšie dôležité výhody.

Troska a malé kúsky, ktoré sa vyskytujú počas procesu rezania, padajú na dopravný pás, ktorý sa pohybuje na dne rezacieho stola vo vodnej nádrži. Tento materiál sa premiestni na jednu stranu stola.

  • Systém bez prekážok
  • Nízke nároky na údržbu
  • Dopravníkový systém pre malé kúsky
  • Vyhodenie zdvihnutého materiálu
  • Viazanie prachu a predĺžená životnosť filtračnej patróny
  • Šetrí oddeľovač

Dopravník sa pohybuje vo vodnej nádrži, kde ho voda chráni pred horúcimi kúskami padajúcej trosky. Nenachádzajú sa tu ochranné platne, ktoré sa musia čistiť od „troskových nánosov“, ktoré sa nachádzajú vo vibračných dopravníkových systémoch.

Systém pásového dopravníka pracuje takmer bez údržby: Dopravný pás je poháňaný jednostranne a pohybuje sa vo vodiacich koľajniciach. Troska padá dole do nádrže s chladiacou vodou a potom na pás. Z tohto dôvodu sa na pás nelepí.

Prach a výpary sú čiastočne viazané vo vode. Patróny filtračného systému sú menej zaťažené prachom, takže sa predlžuje ich životnosť.

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail