Odsávacie stoly od firmy Messer Cutting Systems zabezpečujú podporu obrobku pre proces rezania a veľmi efektívne oddelenie škodlivín produkovaných tepelným rezaním.

Stoly sú základným prvkom vášho rezacieho stroja. Výfukový systém je navrhnutý tak, aby bezpečne odsal materiál a znečisťujúce látky v súlade s environmentálnymi predpismi a ochranou životného prostredia.

Stôl je pripojený k ventilátoru alebo filtračnej jednotke. Filter zabezpečuje, že sú splnené aj normy pre čistý vzduch.

Odsávací stôl je rozdelený na montážne a prevádzkové moduly, ako aj na niekoľko odsávacích sekcií. Výfukové sekcie sa otvárajú automaticky v závislosti od polohy horáka.

Plyny a prach sa zachytávajú v optimálnej výške stola a odoberajú sa systémom otvorov a potrubí do zariadenia filtračného potrubia.

  • Modulárna konštrukcia stolov pre jednoduchú prepravu a montáž
  • Integrované mechanické alebo pneumatické ovládanie
  • Vysoká nosnosť a tepelná odolnosť
  • Vhodné na použitie s portálovými a konzolovými strojmi, ktoré sú vybavené autogénnymi, plazmovými alebo laserovými rezacími hlavami
  • Extrakcia jedného alebo viacerých kanálov s optimalizovanými požiadavkami na objem vzduchu

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail