Vibračný dopravník rezacieho stroja ponúka šikovné riešenie pre mnohé rezacie aplikácie a môže byť integrovaný do komplexných výrobných systémov a výrobných cyklov.

Troska a malé kúsky, ktoré sa vyskytujú počas procesu rezania, klesajú na sklznice na dne rezacieho stola a sú vynesené zo stola riadenými, permanentnými vibráciami sklzov. Takto zaniká problém zastavenia výroby spôsobený čistením zásobníkov trosky. Týmto spôsobom sa automatizovaný proces rezania stáva ešte efektívnejším.

  • Nízke nároky na údržbu
  • Nie je náchylný k poruchám
  • Dobrý dopravníkový systém pre malé kúsky
  • Automatizovaná likvidácia trosky
  • Vibračný dopravník kombinovaný s vymeniteľnými paletami

Obdobie prevádzky a odstavenia vibračného dopravníkového systému sa nastavuje podľa procesu rezania (proces, materiály, veľkosti dielov atď.). Vibračný dopravníkový systém má veľmi nízku údržbu a nie je náchylný na poruchy.

Trvalé vibrácie sklzov riadeným spôsobom prenášajú malé kúsky zo stola. Môžu sa preto ľahko odstrániť. Súčasne sú tieto kúsky len zriedkavo rozptýlené do okolia, pretože sa neustále pohybujú po ich páde na vibračné sklznice.

Malé kúsky a troska sa vynášajú zo stola vibračnými sklznicami a triedia sa na podlahu haly alebo do nádoby, ktorá sa nachádza v šachte. Pre viac automatizovaný proces existuje možnosť použitia priečneho dopravného systému, upevneného pod vibračnými sklznicami, ktorý vynáša kovový odpad do jedného centrálneho kontajnera.

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail