Rezací stôl na vodu s pásovým dopravníkom je vhodný na autogénne rezanie na vode a na plazmové rezanie pod vodou a nevyžaduje výkonný extrakčný systém s vysokou spotrebou energie.

Prach a výpary vznikajúce pri autogénnom rezaní sú väčšinou viazané vo vode. Plazmové rezanie pod vodou je obzvlášť bezpečné a ekologické. Vystavenie hluku a žiareniu je omnoho nižšie ako pri rezaní suchou plazmou. Aj v tomto prípade sú prach a dym väčšinou viazané vo vode.

  • Automatický systém dopravníka
  • Ideálne pre autogénne rezanie úkosov
  • Zdvíhanie / spúšťanie hladiny vody
  • Niekoľko rezných plôch

Malé časti a troska padajú na dopravné pásy, ktoré sú umiestnené pod hladinou vody a potom sa z vodnej nádrže prenesú do kontajnera. Vodný dopravníkový stôl je možné kombinovať so systémom priečneho dopravníka.

Stôl je obzvlášť vhodný na autogénne rezanie hrubých oceľových plechov pri vysokých teplotách procesu. Voda v nádrži ochladzuje vysoké teploty procesu. V kombinácii s viazaním prachu a dymu a dopravníkovým systémom je tento rezací stôl ideálnym riešením pre autogénne rezanie. Podľa nášho názoru neexistuje lepšie riešenie.

V prípade plazmového rezania pod vodou musí byť hladina vody pravidelne nadvihnutá nad platňu, ktorá sa má rezať a spúšťať pod rezaciu mriežku. Regulácia hladiny vody umožňuje jej rýchle zdvíhanie a spúšťanie. Na tento účel sa vzduchové komory, ktoré sú integrované vo vodnej nádrži, plnia stlačeným vzduchom, aby sa zdvihla hladina vody. Na zníženie hladiny vody sa vzduch opäť odčerpá.

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail