Systém rezania rúrok PTC500

3D úkosové rezanie pre prípravu zvarových švov

S PTC500 ponúka Messer Cutting Systems systém na rezanie rúrok pre svoje stroje OmniMat® a MultiTherm® . Jadrom systému je zabudovaný offline softvér, ktorý umožňuje požadovanú kontrolu osí stroja v dokonalej súčinnosti s Messer machine control Global Controlplus. Možnosť rezania plazmou.

So systémom PTC500 je možné spracovať rúrky do priemeru 500 mm. Z tohto dôvodu je možné ich rezať buď

  • s plazmovým horákom kolmo na povrch rúry s rotujúcou osou rúry alebo
  • s použitím úkosových rezacích jednotiek Skew Rotator Delta a Skew Rotator Infinity s prípravami zvaru až do 45 ° voči povrchu potrubia.

Centrálna os rúry môže byť variabilne nastavovaná pomocou ručného nastavenia potrubného vozíka. Vnútorná extrakcia potrubím je neoddeliteľnou súčasťou systému.

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail