Systém rezania rúrok PTC500

3D úkosové rezanie pre prípravu zvarových švov

S PTC500 ponúka Messer Cutting Systems systém na rezanie rúrok pre svoje stroje OmniMat® a MultiTherm® . Jadrom systému je zabudovaný offline softvér, ktorý umožňuje požadovanú kontrolu osí stroja v dokonalej súčinnosti s Messer machine control Global Controlplus. Možnosť rezania plazmou.

So systémom PTC500 je možné spracovať rúrky do priemeru 500 mm. Z tohto dôvodu je možné ich rezať buď

  • s plazmovým horákom kolmo na povrch rúry s rotujúcou osou rúry alebo
  • s použitím úkosových rezacích jednotiek Skew Rotator Delta a Skew Rotator Infinity s prípravami zvaru až do 45 ° voči povrchu potrubia.

Centrálna os rúry môže byť variabilne nastavovaná pomocou ručného nastavenia potrubného vozíka. Vnútorná extrakcia potrubím je neoddeliteľnou súčasťou systému.

Kontakt