Vŕtací agregát sa používa vtedy, keď sa vyžaduje vysoká presnosť otvorov, priemer otvoru je menší ako hrúbka materiálu alebo sa musí znížiť počet tepelných dier. V týchto prípadoch je stroj dodatočne vybavený vŕtacím agregátom.

Vŕtacia jednotka môže byť vybavená buď 5-zložkovým, 12-zložkovým výmenníkom nástroja alebo pre manuálnu výmenu, môže byť vybavená  bez neho.

Global Control sa dodáva s plne konfigurovateľnou databázou pre každý nástroj a materiál pre vŕtací agregát. Všetky parametre, ako je priemer, otáčky vretena, rýchlosť posuvu, dĺžky nástroja, a pod. je možno upravovať. Obsluha môže ľahko pridávať nové nástroje pre vŕtací agregát.  

Vŕtací agregát je vybavený mazacím zariadením, ktoré je plne ovládané systémom Global Control. Jednotlivé hodnoty chladiacej kvapaliny je možné nastaviť pre každý nástroj každého typu materiálu.

  • Vysoká presnosť
  • Vnútorne chladené nástroje
  •  Automatický výmenník nástroja
  • Úspora času: Vŕtanie a rezanie na jednom stroji

Použitie pre:

  • Otvory v rámci kontúr (kontúrových otvorov).
  • Otvory pre predbežné prerezanie/začiatok hrany.
  • Otvory tvorené viacerými procesmi kde sa používa viac nástrojov (tiež tepelné rezanie) na vytvorenie otvoru/závitu.

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail

Downloads