Laserový zameriavač

Rozpoznáva okraj platne, predchádza vzniku kovového odpadu

Laserový zameriavač umožňuje obsluhe identifikovať okraj alebo iný charakteristický znak platne prostredníctvom určeného miesta na rezacom stroji. Zjednodušuje nastavenie, skracuje čas výroby a bráni tvorbe kovového odpadu

  • Používa sa operátorom pre identifikáciu okraja platne prostredníctvom lokalizácie dvoch bodov pozdĺž hrany
  • Pre použitie laserového zameriavača na vyrovnanie platne, aktivuje obsluha program vyrovnania platne (otáčanie vo funkcií rezacieho plánu)
  • Akonáhle sú potrebné body identifikované, celý rezací plán je automaticky vycentrovaný (otočený) ku existujúcej polohe platne
  • Rezací plán je možné vykonať pre rezanie dielu alebo automatické ukladanie dielcov zarovno k osiam stroja
  • Zjednodušuje nastavenie, skracuje doby cyklov a redukuje kovový odpad

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail