Atramentové značenie

Rýchle, tiché značenie bez poškodenia povrchu dosky

Atramentový značkovač označuje platne rýchlo a ticho, bez negatívnych vplyvov na povrch. Pri jedno-prúdovom systéme je rýchlosť značenia 3-25 m/min. Viac-prúdové systémy značkujú znaky s rýchlosťou 3-26 m/min.

Atramentové značkovače sú vhodné najmä na použitie v horúcom, prašnom alebo vlhkom prostredí. To sa vzťahuje na teplotné rozmedzie od -5 °C do + 45 °C a vlhkosť 10% až 90%.

  • Rýchle, tiché značenie bez poškodenia povrchu dosky
  • Robustnosť: vyvinuté pre použitie v kovospracujúcom priemysle
  • Vodeodolný
  • Schne behom 3-5 sekúnd
  • Len pre čierny atrament

Atramentový značkovač je dostupný v troch modeloch:

  • Jedno-prúdový (jednobodový) pre línie, kontúry a značenie elektrickým oblúkom
  • Viac-prúdový upevnený (sedembodový) primárne na označenie číslic, písmen a špeciálnych znakov v jednom smere; môže tiež značiť línie a kontúry
  • Viac-prúdový otočný primárne na označenie číslic, písmen a špeciálnych znakov v rôznych smeroch; môže tiež značiť línie a kontúry

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail

Downloads