OmniScript

Vysoká rýchlosť značenia písmen a znakov

Zvlášť vhodné pre značenie textov na dieloch (napr. ISO 9000). Vibračná gravírovacia ihla s vlastnými priečnymi osami vytvára v priebehu niekoľkých sekúnd jasne čitateľné, dlhotrvajúce označenie. Je tiež schopný označiť línie a krivky na platni (napr. pre ohybové línie).

  • Vysokorýchlostné značenie číslic, písmen a špeciálnych znakov
  • Môže tiež označiť čiary a kontúry
  • Značenie pomocou vibračnej gravírovacej ihly
  • Variabilná hĺbka značenia
  • Značenie cez hrdzavé povrchy alebo okuje
  • Značenia až po plochu 100 x 100 mm bez pohybu vodiaceho stroja
  • Poskytuje trvalé značenie

Kontakt

Downloads