Značenie práškom

Horák pre značkovanie práškom aplikuje na obrobok líniu roztavením zinkového prášku ohrievacím plameňom. Na polotrvalú líniu vyrobenú týmto spôsobom je možné neskôr bez problémov privariť ďalšie časti. Prášok sa nachádza v zásobníku na vrchu špeciálne navrhnutého horáka.

Keď sa predhriaty kyslík dodáva do špeciálne nasmerovaných portov, prášok sa otáča a vstupuje do rúrky z nehrdzavejúcej ocele, čím prechádza na platňu, kde sa za pomoci plameňa viaže na kov.

  • Vytvára línie široké približne 1 mm pri rýchlosti rovnajúcej sa maximálnej rýchlosti posuvu stroja.
  • Môže byť tiež použitý na vytvorenie alfanumerického textu.
  • Vytvorením línií rozmiestnenia predchádza dodatočnému manuálnemu obrábaniu
  • Zinkový prášok vytvára striebornú líniu na mäkkej oceli.
  • Farebný prášok poskytuje vysokú kontrastnú líniu na nerezovej oceli a hliníku.
  • Kontinuálne alebo prerušované línie
  • Každá 50 g fľaštička s práškom je chránená pred vlhkosťou a vyprodukuje viac ako 1 km línií.

Kontakt

Downloads