ASCO Carbon Dioxide

Poskytovateľ individuálnych a kompletných riešení CO2.

ASCO Kohlensäure je poskytovateľom individuálnych a kompletných CO2 riešení. Paleta produktov zahŕňa automatické výrobníky suchého ľadu, CO2 výrobné zariadenia a zariadenia na spätné získavanie, stroje na tryskanie suchým ľadom, skladovacie nádrže CO2, zariadenia na plnenie fliaš, výparníky a ďalšie CO2 príslušenstvo.

Vývoj produktov a servis stoja na dvoch pevných pilierov: na jednej strane na viac ako 80 rokoch praktických skúseností v rozsiahlej oblasti CO2 a suchého ľadu, na druhej strane na vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sú úzko prepojení s firmou. Vďaka tomto know-how a širokej palete produktov profituje zákazník z kompletných a individuálnych riešení z jednej ruky. Akvizíciou švajčiarskej spoločnosti ASCO Kohlensäure AG rozšírila spoločnosť Messer portfólio produktov o kompletné spektrum technológií okolo CO2, predovšetkým v oblasti výroby a použitia suchého ľadu. Sídlo Romanshorn tak slúži k dispozícii ako kompetenčné centrum pre CO2 celej skupiny Messer. Spoločnosť Messer okrem toho trvalo buduje svoj podiel na trhu na švajčiarskom trhu s priemyselnými plynmi a je druhým najväčším poskytovaľom oxidu uhličitého a suchého ľadu.

Kontakt

David Oehler


ASCO Kohlensäure AG
Industriestraße 2
CH-8590 Romanshorn

www.ascoco2.com

+41 71 466 80 53
+41 71 466 80 66
e-mail