Messer Group

Najväčší súkromný špecialista na priemyselné, medicínske a špeciálne plyny na svete

Spoločnosť Messer bola založená v roku 1898 a dnes je najväčším súkromným špecialistom na priemyselné, medicínske a špeciálne plyny na svete. Výrobky a služby sa ponúkajú v Európe, Ázii a Amerike pod značkou „Messer - Gases for Life“. Medzinárodné aktivity smerujú z Bad Sodenu do Frankfurtu nad Mohanom. Stefan Messer, akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti Messer SE & Co. KGaA, spolupracuje s viac ako 11 000 zamestnancami na celom svete podľa definovaných princípov: Zahŕňa to orientáciu na zákazníka a zamestnanca, zodpovedné konanie, zodpovedné podnikanie, excelentnosť, ako aj dôveru a rešpekt.

Od acetylénu po xenón ponúka Messer produktové portfólio, ktoré je považované za jedno z najväčších na trhu - spoločnosť vyrába priemyselné plyny, ako sú kyslík, dusík, argón, oxid uhličitý, vodík, hélium, zváracie ochranné plyny, špeciálne plyny, lekárske plyny a mnoho rôznych zmesí plynov.

V najmodernejších kompetenčných centrách pre výskum a vývoj Messer vyvíja aplikačné technológie na použitie plynov takmer vo všetkých priemyselných odvetviach, v potravinárskych a environmentálnych technológiách, medicíne, ako aj vo výskume a vede.

 

 * Vrátane spoločnosti Messer Industries GmbH, konsolidovanej vo vlastnom imaní od 01.03.2019

Kontakt

Diana Buss


Messer SE & Co. KGaA
Messer-Platz 1
65812 Bad Soden

www.messergroup.com

+49 21 517 811 251
+4949 21 517 811 598
e-mail