Messer Medical Home Care

Zameriava sa na činnosti v sektore domácej starostlivosti

Messer Medical Home Care Holding ponúka produkty a služby predpisujúcim lekárom a pacientom vo vybraných krajinách Európy. Tieto ponuky produktov a služieb umožňujú kyslíkovú terapiu doma, liečbu spánkového apnoe, sledovanie syndrómu náhleho úmrtia s malými deťmi, podporu ventilácie a všetky školiace opatrenia spojené s týmito terapiami.

Liečba pacientov doma je kľúčom k systémom zdravotnej starostlivosti na celom svete. Zmierňuje tlak na zdroje rozmiestnené v nemocniciach. Domáca starostlivosť je preto riešením pre platiteľov zdravotnej starostlivosti na riadenie nákladov a zdrojov vo svete, ktorého populácia starne.

Budeme naďalej vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne riešenia pre pacientov, lekárov a zdravotnícke orgány. Kvalita a efektívnosť starostlivosti o pacienta je naším hlavným princípom. Dosiahnutím tohto cieľa vytvárame partnerskú úlohu voči odborníkom v oblasti zdravotnej starostlivosti a orgánom poskytujeme udržateľné riešenia .

Kontakt

Nic Decorte


Messer Medical Austria GmbH
Admiralstraße 13
A-2352 Gumpoldskirchen

http://messermedical.eu

+32 473 130556
e-mail