Naša vízia

Našou ambíciou je byť popredným poskytovateľom riešení v oblasti systémov tepelného rezania. Už viac ako 120 rokov je našou najvyššou prioritou vytvárať hodnoty a výhody, ktoré naši zákazníci uznávajú a oceňujú. Existuje len jeden spôsob, ako môžeme merať náš úspech, a to prostredníctvom úspechu našich zákazníkov.

Našim cieľom je čeliť a podporovať výzvy našich zákazníkov, a to kombináciou nášho produktového portfólia strojov, ponukou softvéru, odborných znalostí v oblasti aplikácií a popredajnej podpory do najlepšieho celkového riešenia, ktoré naši zákazníci poznajú a z ktorého majú úžitok. Či už ide o najjednoduchší stroj alebo komplexné riešenie, chceme, aby naši zákazníci rozpoznali hodnotu, ktorú spoločnosť Messer Cutting Systems ponúka. Nazývame to Messer Experience.

„Poskytujeme špecifické riešenia na mieru, od nákupu prvého stroja až po viacero strojov s automatizáciou a všetkými službami medzi tým. Chceme, aby si každý zákazník uvedomil hodnotu, ktorú spoločnosť Messer Cutting Systems ponúka."


Bill Heller
Prezident a CEO Global Messer Cutting Systems

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail

Naše hodnoty

Okrem našej silnej viery v partnerskú spoluprácu je naša kultúra v Messer Cutting Systems formovaná predovšetkým jednou vecou: našimi hodnotami.

Našich päť hodnôt nielen objasňuje, kto sme, ale tiež nás vedie a motivuje v každodennej práci. Ste to vy, kto oživuje zážitok z noža.

Prvý zákazník

 • Pozeráme sa na svet očami našich zákazníkov
 • Aktívne počúvame a rozumieme potrebám našich zákazníkov.
 • Podporujeme našich zákazníkov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti.
 • Udržiavame vzťahy so zákazníkmi a stávame sa lojálnymi partnermi.

Inovácia

 • Neustále trénujeme.
 • Sme zvedaví a vyzývame súčasný stav techniky.
 • V našich metódach vyvážime štruktúru a obratnosť.
 • Dodávame riešenia s pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.

Zodpovednosť

 • Dodržiavame naše záväzky.
 • Prinášame merateľné výsledky.
 • Berieme zodpovednosť za naše konanie.
 • Máme odvahu viesť ostatných k zodpovednosti.

Neustále zlepšovanie

 • Podporujeme a vítame zmenu.
 • Neustále spochybňujeme a zdokonaľujeme naše pracovné procesy.
 • Hľadáme spôsoby, ako sa vyhnúť zbytočným.
 • Náš pokrok meriame na základe faktov.
 • Učíme sa z chýb a prevádzame ich na pozitívne zmeny.

Dokonalosť vedenia

 • Inšpirujeme sa ako vzory a podporní manažéri.
 • Neustále pracujeme na dosahovaní výsledkov.
 • Berieme vypočítané riziká, učíme sa z chýb a oslavujeme náš úspech.
 • Podporujeme výkonnosť prostredníctvom jasných a ambicióznych cieľov.
 • Motivujeme prostredníctvom otvorenej komunikácie a konštruktívnej spätnej väzby.