Riadenie

Tím riadenia spoločnosti Messer Cutting Systems

Náš manažment vedie našich zamestnancov, aby vytvárali hodnotu pre našich zákazníkov, podporovali ich v ich raste a budovali dlhodobé partnerstvá.

„Skladá sa z tímu vrcholového manažmentu regionálne zodpovedných generálnych riaditeľov a finančných riaditeľov, ktorí spoločne vytvárajú globálnu prítomnosť a smerovanie tým, že každý deň preukazujú hodnotu spoločnosti Messer našim zákazníkom.

Každý člen nášho manažmentu považuje za svoju najvyššiu prioritu motivovať svoj tím k napredovaniu, vyvíjať presvedčivé riešenia pre naše trhy a podporovať našich zákazníkov pri úspešnom zvládaní výziev budúcnosti.

Bill Heller


President and CEO Global

Matthias Löhr


CFO Global

Kontakt

Naši regionálni riaditelia

Scott Kessler


CEO Americas

Yangnan Liu


CEO Asia Pacific

Martina Paulus


CEO Brazil

Jörg Mosser


CEO Europe

Mani Narayanan


CEO India