Značenie plazmou

Na gravírovanie línií, kontúr a znakov na povrchoch platní

Značenie plazmou je vhodné na gravírovanie línií, kontúr a znakov na povrchoch platní. Agregát plazmového značenia roztaví povrch platne a umožní rýchle a presné značenie so šírkou čiary 0,5 až 1,5 mm v závislosti od použitia.

Plazmové značenie využíva kombináciu ionizovaného plynu a elektrickej energie na rýchle vytvorenie trvalej línie na povrchu platne

  • Nízka hladina zvuku
  • Premenlivá hĺbka značenia - možnosť značiť aj cez okuje
  • Poskytuje trvalé značenie
  • Môže byť použitý ako dierovací nástroj na označenie vŕtacích otvorov
  • Jednoduchšie a náročnejšie značenia sa môžu uskutočňovať bez výmeny spotrebných dielov
  • Značenie na mokrých alebo olejových platniach
  • Pracuje vo vlhkom prostredí
  • Presné značenie so šírkou línie medzi 0,5 až 1,5 mm
  • Vynikajúca rýchlosť značenia až 20 m/min.
  • Hĺbka značenia medzi 0,08 až 1 mm

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail

Downloads