Skombinujte svoj stroj od spoločnosti Messer Cutting Systems s našou servisnou podporou a zaistite maximálnu dostupnosť vášho systému a tým dôležitú súčasť vášho obchodného úspechu.

S koncepciou služby 360° Messer vám ponúkame zmluvy, ktoré môžete individuálne a flexibilne prispôsobiť vašim požiadavkám: Za vopred stanovenú cenu, na pevne stanovenú dobu.

Originálne znalosti spoločnosti Messer
Získané prostredníctvom vysokej kvalifikácie, rozsiahlych vedomostí a dlhých rokov strávených v spoločnosti našich technikov

Najprofesionálnejší servis na trhu
pre automatické tepelné rezacie stroje

Servisné riešenia šité na mieru vašim požiadavkám

Akadémia


Máte právo vedieť viac

Technická podpora CAD/CAM


Pre riešenie na diaľku

Kontakt

Messer Cutting Systems Slovensko, s.r.o.


Krajná 10
821 04 Bratislava
Slovensko

+421 2 48 20 99 61
e-mail

Repair Center


Consumables and Spare Parts