Skombinujte svoj stroj od spoločnosti Messer Cutting Systems s našou servisnou podporou a zaistite maximálnu dostupnosť vášho systému a tým dôležitú súčasť vášho obchodného úspechu.

S koncepciou služby 360° Messer vám ponúkame zmluvy, ktoré môžete individuálne a flexibilne prispôsobiť vašim požiadavkám: Za vopred stanovenú cenu, na pevne stanovenú dobu.

Originálne znalosti spoločnosti Messer
Získané prostredníctvom vysokej kvalifikácie, rozsiahlych vedomostí a dlhých rokov strávených v spoločnosti našich technikov

Najprofesionálnejší servis na trhu
pre automatické tepelné rezacie stroje

Servisné riešenia šité na mieru vašim požiadavkám

Kontakt

Repair Center


e-mail

 

Consumables and Spare Parts