„Ako ušetrím manuálne kroky pri vybavovaní objednávok?“


„Objednávky zákazníkov spracúvam a zadávam údaje o objednávkach a ďalších požiadavkách zákazníkov do systému ERP. Mnohé z týchto údajov musia byť dostupné počas celej výroby. Preto podklady k objednávke vytlačím a odovzdám ich pracovníkom oddelenia prípravy práce. Najmä pri krátkodobých zmenách v objednávkach musíme byť veľmi opatrní. Po ukončení výroby dostanem pracovné podklady naspäť so zaznačenými údajmi z výroby od pracovníkov obsluhy. Tie zadám do objednávky zákazníka, aby som mohol vykonať dodatočnú kalkuláciu.“

OmniFab ERP Connect.

ŠETRÍ ČAS. ÚPLNE AUTOMATICKY.

Softvérový modul OmniFab ERP Connect prijme údaje o vašich objednávkach, ako aj údaje o doskách a dieloch z vášho systému ERP a zadá ich do softvéru OmniWin. Výsledky výroby sa nahlásia naspäť do systému ERP, aby sa mohla vykonať dodatočná kalkulácia a mohli sa aktualizovať zásoby. Pritom sa OmniFab ERP Connect, ako všetky riešenia MesserSoft, dá implementovať rýchlo a bez problémov s rozhraním.

VÝHODY PRE VÁS


  • ušetríte čas vďaka automatickému prenosu
  • výmena dát prebieha bez chýb a strát
  • všetky vaše systémy sú vždy aktuálne, aj v prípade dodatočných zmien objednávok
  • máte stále k dispozícii všetky relevantné dáta vo všetkých systémoch a procesných krokoch

Kontakt

VAŠA CESTA K DIGITALIZÁCII

Príprava práce


Ako môžem moje objednávky optimálne rozložiť, aby som ušetril materiál a čas?
 

Plánovanie výroby


Beží moja výroba podľa plánu alebo s problémami?
 

Obsluha strojov


Ako môžem pracovné kroky na stroji odpracovať podľa priority a oddeleniu plánovania nahlásiť prípadné odchýlky?

Analýza podnikových procesov


Aké je vyťaženie mojich strojov a aké sú dôvody prestojov?

Digitálny


Váš digitálny workflow