„Aké je vyťaženie mojich strojov a aké sú dôvody prestojov?“


„Mnoho rozhodnutí dnes prijímame na základe pocitu alebo skúsenosti ľudí obsluhujúcich stroje a vedúcich pracovníkov. Vo všeobecnosti sú takéto informácie pre nás často správne. Na dosiahnutie merateľných efektívnych výsledkov však potrebujem presný prehľad o aktuálnom stave strojov a najmä o dôvodoch prestojov. Z toho potom vyvodím správne riešenia.“

OmniFab Machine Insight.

BEŽIACA PREVÁDZKA PREHĽADNE

Softvérový modul OmniFab Machine Insight vám počas prevádzky poskytne dôležité informácie o vašich strojoch. Okrem informácií o aktuálne hotových pracovných úkonoch alebo o bežiacej pracovnej zmene vidíte aj grafické zobrazenie vyťaženia strojov, ako aj počet a druh chýb, ktoré sa na strojoch vyskytli. Dokážete tak čo najskôr zistiť výskyt chýb a prijať príslušné opatrenia.

Výkonná aplikácia pre reporting v rámci modulu Machine Insight vám zostaví vierohodné správy na základe nastaviteľných časových období ako sú zmeny, týždne, mesiace. Tieto správy sú pre vás podporou pri zostavovaní a dosahovaní vašich podnikových hospodárskych ukazovateľov. Okrem toho máte k dispozícii najdôležitejšie informácie aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, takže máte odkiaľkoľvek a kedykoľvek prehľad o výrobe.

VÝHODY PRE VÁS


  • získate údaje o strojoch v reálnom čase
  • zistíte skutočné vyťaženie a zdroje chýb,
  • používate nastaviteľné, vierohodné správy,
  • využívate mobilnú aplikáciu na neustálu kontrolu

Kontakt

VAŠA CESTA K DIGITALIZÁCII

Manažment objednávok


Ako ušetrím manuálne kroky vo vybavovaní objednávok?

Príprava práce


Ako môžem moje objednávky optimálne rozložiť, aby som ušetril materiál a čas?

Plánovanie výroby


Beží moja výroba podľa plánu alebo s problémami?

Obsluha strojov


Ako môžem pracovné kroky na stroji odpracovať podľa priority a oddeleniu plánovania nahlásiť prípadné odchýlky?

Digitálny


Váš digitálny workflow.