„Ako môžem odpracovať pracovné úkony na stroji podľa ich priority a odchýlky hlásiť oddeleniu plánovania?“


„Ako obsluha stroja využívam vytlačené pracovné podklady na papieri, aby som mal prehľad o vyrábaných dieloch. Informácie o procesoch, doskách a výrobných dobách tiež získavam z pracovných podkladov na papieri. Počet vyrobených dielov ako aj použité dosky zapíšem do príslušných pracovných dokumentov a večer ich odovzdám oddeleniu plánovania výroby.“

Aplikácia OmniFab Production Data Capture (PDC)

VŽDY AKTUÁLNE, DIGITÁLNE INFORMÁCIE O PRÁCI

Modul OmniFab PDC poskytuje vašim zamestnancom obsluhujúcim stroje všetky potrebné a najmä najaktuálnejšie informácie o každej práci na stroji v digitálnej forme. Chybné diely, odchýlky použitej dosky, odchýlky plánovanej geometrie zvyškovej dosky, ako aj ďalšie spätné hlásenia v reálnom čase sa zaznamenávajú jednoducho a intuitívne pomocou modulu OmniFab PDC. Na účely optimálneho plánovania v budúcnosti zbierajte a vyhodnocujte údaje o dobe naloženia a vyloženia.

VÝHODY PRE VÁS


  • vaše digitálne pracovné podklady obsahujú najaktuálnejšie informácie
  • dostávate spätné hlásenia o výsledkoch výroby vrátane geometrie zvyškovej dosky
  • vaše oddelenie plánovania výroby dostáva priame spätné hlásenia
  • zbierate údaje o dobe naloženia a vyloženia

Kontakt

VAŠA CESTA K DIGITALIZÁCII

Manažment objednávok


Ako ušetrím manuálne kroky vo vybavovaní objednávok?

Príprava práce


Ako môžem moje objednávky optimálne rozložiť, aby som ušetril materiál a čas?

Plánovanie výroby


Beží moja výroba podľa plánu alebo s problémami?

Analýza podnikových procesov


Aké je vyťaženie mojich strojov a aké sú dôvody prestojov?

Digitálny


Váš digitálny workflow