Chcete byť konkurencieschopným podnikom, optimálne pripraveným na budúcnosť? Efektívnejšie vyrábať a zákazníkom ponúkať produkty so znakmi výnimočnosti?

Digitalizácia výroby a jej procesov je pritom podstatným faktorom, pretože pomocou nej dostanete medzipodnikové informácie, ktoré vám umožňujú rýchlo a efektívne reagovať a riadiť zmeny.
Prepájame stroje a systémy a zabezpečíme, aby ste prijali čo najlepšie rozhodnutie. Stručne povedané: všetky relevantné informácie z rozličných zdrojov dostupné vždy a hneď.

AUTOMATIZÁCIA CELEJ VÝROBY

VÁŠ SVET BUDE O NIEČO PRODUKTÍVNEJŠÍ

Spoznajte spôsob, ako sa vám to určite podarí s riešeniami od Messer Cutting Systems a MesserSoft: pomocou systémov a strojov, ktoré sú prepojené a dodávajú preto informácie v reálnom čase.

Kontakt

Downloads

Digitalizujte svoju výrobu:


 • získavate všetky informácie o výrobe v digitálnej forme
 • zdieľate tieto informácie so všetkými účastníkmi výroby
 • spoznáte na jeden pohľad všetky aktuálne prebiehajúce procesy a zistíte ich stav
 • sledujete kompletne a priebežne vaše výrobné objednávky
 • testujete a simulujete virtuálne zmeny vo vašej výrobe
 • realizujete zlepšenia rýchlejšie
 • odhaľujete potenciálne chyby a chybné plánovanie
 • pracujete efektívnejšie, znižujte náklady a šetríte zdroje

V celom reťazci vytvárania hodnôt budete preto:


 • produktívnejší a zvýšite svoju škálovateľnosť
 • ekonomicky výhodnejší a rýchlejší
 • otvorení novým cestám, po ktorých ste predtým nešli
 • slobodní, aby ste sa mohli venovať novým projektom orientovaným na budúcnosť

 

 


Naša kompetencia v riešeniach v reťazci vytvárania hodnôt

Len ak viete, čo sa vo vašom podniku práve deje, môžete zasiahnuť na vhodnom mieste. Zozbierané dáta sú najdôležitejšou „surovinou“ na získanie kontextových informácií. Pri tom vás podporíme:

Manažment objednávok


Ako ušetrím manuálne kroky vo vybavovaní objednávok?

Príprava práce


Ako môžem moje objednávky optimálne rozložiť, aby som ušetril materiál a čas?

Plánovanie výroby


Beží moja výroba podľa plánu alebo s problémami?

Obsluha strojov


Ako môžem pracovné kroky na stroji odpracovať podľa priority a oddeleniu plánovania nahlásiť prípadné odchýlky?

Analýza podnikových procesov


Aké je vyťaženie mojich strojov a aké sú dôvody prestojov?

Live Demo OmniFab


Get your ticket now and stay competitive


VAŠA CESTA K DIGITALIZÁCII

Softvérové balíky OmniFab, OmniWin a OmniBevel sú vďaka úzkej spolupráci v rámci skupiny Messer Cutting Systems Gruppe perfektne uspôsobené pre rezacie stroje. Pritom sú OmniWin a OmniBevel veľmi „priateľské k strojom“ a prispôsobené pre osoby obsluhujúce stroje. OmniFab poskytuje relevantné informácie zodpovedným osobám pri príprave práce, v dispečingu, v plánovaní produkcie a vo vedení podniku.

OmniFab


Automation, Transpareny & Availability in Production

OmniWin 2024


Design and Nesting for Professionals

OmniBevel


Best in Class Technology for Bevel Cutting