„Prebieha moja výroba podľa plánu alebo s problémami?“


„Rozdeľujem objednávky s rozložením z oddelenia prípravy práce ku jednotlivým strojom. Na tento účel musím poznať a zohľadniť dostupnosť materiálu a strojov. Na záver vytlačím pracovné podklady pre pracovníkov obsluhy strojov.“

OmniFab Job Management.

PREHĽAD O VŠETKOM

Vďaka softvérovému modulu OmniFab Job Management máte vždy prehľad o všetkých prácach. Jednoducho a prehľadne manuálne alebo automaticky rozplánujete práce na vhodné stroje, aby ste dosiahli optimálne vyťaženie. Spätné hlásenia z prevádzky prichádzajú v reálnom čase od pracovníkov obsluhujúcich stroje pomocou modulu OmniFab PDC. Tieto informácie využijete na rýchle zareagovanie na nepredvídané udalosti a prijatie správnych rozhodnutí.

VÝHODY PRE VÁS


  • máte úplný prehľad o všetkých výrobných objednávkach
  • plánujete prácu efektívnejšie s avizovaným plánovaným vyťažením pracovných zmien
  • zohľadňujete dobu nakládky a vykládky stroja
  • dostávate bezpapierovú spätnú väzbu z výroby

Kontakt

VAŠA CESTA K DIGITALIZÁCII

Manažment objednávok


Ako ušetrím manuálne kroky vo vybavovaní objednávok?
 

Príprava práce


Ako môžem moje objednávky optimálne rozložiť, aby som ušetril materiál a čas?
 

Obsluha strojov


Ako môžem pracovné kroky na stroji odpracovať podľa priority a oddeleniu plánovania nahlásiť prípadné odchýlky?

Analýza podnikových procesov


Aké je vyťaženie mojich strojov a aké sú dôvody prestojov?

Digitálny


Váš digitálny workflow